Kamis, 21 April 2005

Ayampe Ecuador Map

Ayampe Ecuador Mapmap of Ayampe


Ayampe Regional Map Ayampe Local Map ...


Week 13-15: The Coast - Puerto Lopez, Ayampe and Montanita April 7 - 21, 2009


Coastal Ayampe to Manta


Ayampe Regional Map ...


Ayampe Ecuador Map